På svenska

Välkommen på Celiakiungdomarnas förnyade webbsidor!

Celiakiungdomar fungerar som en skild grupp under det Finska Celiakiförbundet. Varje person med celiaki mellan år 16-28 hör automatiskt till Celiakiungdomar efter att ha betalt medlemsavgiften.

Celiakiungdomar styrs av ungdomskomitté. Just nu är vi 5 aktiva medlemmar i komittén. Vi organiserar olika evenemang och aktiviteter som man kan hitta mer info från delen På kommande. Ett viktigt uppdrag är driva internetsidorna som förhoppningsvis har nånting att bjuda till alla oberoende av situationen. Också i några lokalföreningar ordnas aktiviteter så det lönar sig att hålla kontakt i sin egen förening!

Vad är celiaki egentligen?

  • en livslång sjukdom orsakad av gluten
  • med en strikt glutenfri kost kan patienten leva utan symptom
  • glutenfri diet innebär att säga nej tack till vete, råg och korn
  • beroende av känsligheten kan man använda havre och vetestärkelse
  • mer än 1000 ungdomar med celiaki i Finland